Inspectie vastgoed | NEN 2767 | MJOP | DMOP

Inspectie Vastgoed | NEN 2767 | MJOP | DMOP

De NEN 2767 conditiemeting geeft inzicht in de staat van onderhoud van uw vastgoed. U weet precies welke werkzaamheden direct noodzakelijk zullen zijn, welke werkzaamheden op termijn komen en welke kosten daaraan verbonden zijn. We kunnen op basis van de NEN 2767 opname een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opstellen en hebben ervaring met verschillende soorten softwarepakketten. Het is ook mogelijk de NEN 2767 meting te verwerken in een duurzame meerjaren onderhoudsplan (DMOP) en aanvullend ook een energielabel voor het pand op te stellen.

Compare