DIENSTEN

De NEN 2767 conditiemeting geeft inzicht in de staat van onderhoud van uw vastgoed. U weet precies welke werkzaamheden direct noodzakelijk zullen zijn, welke werkzaamheden op termijn komen en welke kosten daaraan verbonden zijn. We kunnen op basis van de NEN 2767 opname een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opstellen en hebben ervaring met verschillende soorten softwarepakketten. Het is ook mogelijk de NEN 2767 meting te verwerken in een duurzame meerjaren onderhoudsplan (DMOP).

Inzichtelijk maken hoe een object presteert, welk label hieraan verbonden is en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Wij brengen alle aspecten in kaart en leveren een energieprestatiecertificaat (EP-B), maatwerkadvies (MWA-U) of EML rapportage volgens de richtlijnen.

De aankoopkeuring bedrijfspanden (technische due diligence) biedt zekerheid over de technische staat bij aankoop of verkoop van bedrijfsmatig onroerend goed. We identificeren deal breakers, risico’s en aandachtspunten. We achterhalen de status van wettelijke verplichtingen en rapporteren over de financiële consequenties van alle bouwkundige en installatietechnische aspecten.

Bent u op zoek naar een interim vastgoedinspecteur of -adviseur met een brede kennis van bouwkunde en installatietechniek? Van Kastel Vastgoedinspecties heeft ruime ervaring, biedt hoge kwaliteit en is bij diverse partners dé flexibele schil waarop men kan bouwen. Behoefte aan tijdelijke inzet voor een specifieke opdracht of tijdelijke vervanging? Neem gerust contact op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Compare